Plankenstalling

Voor de leden is beperkt stalling beschikbaar in de containers naast het clubgebouw.

We kennen de volgende mogelijkheden voor plankenstalling:

Smalle kluis (ca 70 cm breed):
Niet geschikt voor moderne brede boards;
Wel heel geschikt voor het opbergen van masten, gieken, zeilen en andere uitrusting.

Brede kluis (ca 110 cm breed):
Zeer gevraagd en komt zelden beschikbaar.

Container-plaatsen voor lange planken (langer dan ca. 3 m) :
(zeer) beperkt beschikbaar.

Container-plaatsen voor brede planken (zoals Formula boards):
Ook zeer beperkt beschikbaar.

Container plaatsen voor niet te brede en niet te lange planken:
Hier zijn meestal meer mogelijkheden.

Let op: de container plaatsen hebben heel weinig hoogte.
In een container plaats mag/kun je maximaal: 1 plank, 1 mast, 1 giek en 1 (of 2 strak opgerolde) zeil(en) opbergen en beslist niet meer.
Ook is het niet toegestaan om zeilen te “dumpen” in de container(s).

Om de toewijzing van stallingsplaatsen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, hebben we een wachtlijst systeem  ingevoerd. Wie stalling wenst kan dit via het formulier hieronder opgeven: