Author Archives: Eduard

Nieuwe surfseizoen

We gaan langzaam aan weer naar het nieuwe surfseizoen.
1 april gaan we weer open. Betekent dat er vooraf weer het één en ander gedaan moet worden.
25 maart is de klusdag en gaan de steigers weer te water.
De data voor de opstapdagen zijn ook weer bekend. Deze zijn in te zien op de agenda van de opstapdagen op de website.

Einde surfseizoen

Het surfseizoen zit er op. We hebben een goed seizoen gedraaid. Vele scholen clinics, opstapdagen georganiseerd. Allen bedankt voor jullie deelname en positieve inzet. Natuurlijk ook onze fanatieke leden hebben met hun enthousiasme een positieve bijdrage geleverd aan dit geweldig seizoen. Ook de trainingen zijn goed bezocht. De uitstapjes naar polsmaten was een succes en niet te vergeten Dordt in Stoom. Hierbij hebben vele bezoekers onze vereniging bezocht. In april 2017 gaan we weer het nieuwe seizoen in. Ons rest nog het eindfeest op 12 november.

Opstapdag

Op 17 september is de laatste opstapdag gegeven voor dit seizoen. We hebben weer enthousiaste deelnemers gehad die veel inzet vertoonden. Helaas viel de wind halverwege de middag helemaal weg. Desondanks bleven de deelnemers volhouden. Dit is zeker een compliment waard aan de deelnemers. De nieuwe data voor het volgende seizoen zullen in het voorjaar 2017 op de site gezet worden.