Algemene Leden Vergadering

Denken jullie komende vrijdagavond 20 maart aan ALV?

Dit jaar extra belangrijk, want 2 bestuursleden stappen op, en we hebben nog geen vervanging. Dus vind jij het ook belangrijk dat we de windsurf vereniging in stand houden?
Meld je dan aan als voorzitter of secretaris, of vraag om meer informatie bij 1 van de bestuursleden.

De ALV is op vrijdag 20 maart om 19:30 in het clubhuis aan de baanhoekweg

Klik hieronder op meer voor de agenda

 

De voorlopige agenda voor de ALV:

 1. Opening.
 2. Notulen vorige ledenvergadering dd 19/03/2014.
  Deze notulen staan in het clubblad van april 2014.
 3. Jaarverslag 2014.
 4. Nieuwe bestuursleden / bestuursmutaties
 5. Financieel jaarverslag.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Verkiezing kascommissie.
 8. Voorstel contributie 2015.
 9. Verslag activiteiten / vooruitblik op 2015
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Spread the word. Share this post!

Geef een reactie